09/12/2019

Lokeren laat nieuw zwembad te water

Algemeen nieuws In de kijker

Lokeren moet een zwembad hebben. Dat bleek al uit de bevolkingsenquête ‘Leg je Ei’ van enkele jaren geleden. Het oude zwembad is na 51 jaar aan vernieuwing toe. Het stadsbestuur bouwt vanaf volgend jaar een prestigieus nieuw zwembad, dat een wedstrijdbad van 25 m combineert met een recreatiebad van 500 m². Het moet in 2023 klaar zijn, en gaat 14 miljoen euro kosten. Meteen de grootste publieke investering in de Lokerse geschiedenis.

De vergunning van het zwembad loopt nog tot 2024. Tegen dan moet het zwembad, ruim een halve eeuw oud, vervangen zijn door een volledige nieuwbouw, op de huidige sportsite aan de Sportlaan. Het zal inspelen op de hedendaagse normen en verwachtingen van de Lokeraars, die uiteraard niet meer dezelfde zijn als in 1968, toen het zwembad werd geopend.

Het zwembad zal worden aangebouwd aan het Sport - en Jeugdcomplex. Dat geeft de mogelijkheid om een nieuwe ontvangstruimte met balie te creëren, die de leesbaarheid van het hele complex zal verhogen.

In het zwemgedeelte wordt een wedstrijdbad van 25 m voorzien met 8 wedstrijdbanen en een beweegbare bodem in de lengterichting. Dit bad zal dus 8 m breder zijn dan het huidige Durmebad en zal ook als instructiebad worden gebruikt.

Naast het wedstrijdbad voorziet de stad ook een 500 m² groot recreatiebad dat zal bestaan uit een peuterbad met attractieve speelelementen, een glijbaan en een warm doelgroepenbad dat voor verschillende functies kan worden ingezet (bijvoorbeeld baby- en kleuterzwemmen, therapiebad, wellness).

De stad heeft hiervoor 14 miljoen euro voorzien in de meerjarenplanning, waarvan ongeveer 1 miljoen gesubsidieerd zal worden.

De stad kiest ervoor om het zwembad zelf uit te baten, maar voorziet wel in een onderhoudscontract van 30 jaar.

Het stadsbestuur heeft een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ opgestart en laat zich begeleiden door een juridisch en technisch expert. Er zullen 3 kandidaat-inschrijvers worden gekozen die een offerte mogen indien die het ontwerp, de prefinanciering (tijdens de bouwfase), de bouw en het onderhoud van het nieuwe zwembad behelst.

Het is de bedoeling om tegen eind 2020 te kunnen gunnen aan een inschrijver. Nadien start de fase waarin de bouwvergunning dient goedgekeurd te worden en de voorbereidende werkzaamheden (archeologienota, aanpassingen nutsvoorzieningen) kunnen aanvangen.

Indien alles vlot verloopt kan na de zomervakantie 2021 worden gestart met de afbraak van het huidige zwembad. De bouwperiode voor een nieuw zwembad neemt ongeveer 2 jaar in beslag.

Lokeren kijkt al uit naar een groot openingsfeest in 2023.