09/12/2019

Primeur Provincie Oost-Vlaanderen: 100% groene stroom uit België

Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de negende keer de groepsaankoop voor 100% groene stroom en aardgas voor haar inwoners. Dit jaar beleeft de Provincie echter een bijzondere primeur: het is voor het eerst dat alle groene stroom in België zelf wordt opgewekt. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar 100% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord 2020-2050 van Parijs. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en gas.

“Door het faciliteren van een groepsaankoop voor onze inwoners snijdt het mes aan twee kanten”, zegt gedeputeerde Riet Gillis van Provincie Oost-Vlaanderen. “We vergroten het aandeel naar groene energie enerzijds en verlagen de energiefactuur voor Vlaamse gezinnen en bedrijven anderzijds. De afgelopen edities hadden we een scherpe prijs en realiseerden we besparingen tussen de 195 en 367 euro.

Enorme stijging aandeel stroom uit hernieuwbare bronnen

Volgens de Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zou de volgende stap in het verduurzamen van Belgische groene stroom het lokaal opwekken van hernieuwbare stroom zijn. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft deze in 2018 gestelde doelstelling met deze belangrijke mijlpaal behaald. Het aandeel groene stroom contracten blijft daarmee stijgen. In 2018 steeg dit volgens de VREG al van 32% naar 45% ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Provincie Oost-Vlaanderen op goede weg klimaatambities

Ondanks dat de Provincie Oost-Vlaanderen op goede weg is, is onlangs gebleken dat België nog niet op schema zit voor de Europese klimaatambities 2020. De klimaatdoelen voor 2030 liggen daarmee onder vuur. In 2020 zou het aandeel groene energie met 4% moeten stijgen tot 13% ten opzichte van dit jaar. In 2030 is het doel dit aandeel op te trekken naar 25%**. “De Provincie heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2040. Met het aanbod van 100% groene stroom uit België zetten we grote stappen in de juiste richting”, aldus Gillis.

 

Krachten bundelen
Alle geïnteresseerde inwoners van Oost-Vlaanderen kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Op 4 februari 2020 wordt er een veiling georganiseerd waarbij de Provincie de leverancier met de scherpste prijs selecteert. Hoe meer inwoners zich inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle deelnemers berekend. Zij krijgen ten laatste op 15 maart 2020 een persoonlijk aanbod en kunnen dan beslissen of ze het aanbod willen aanvaarden. De Provincie zorgt vervolgens voor de vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

Inschrijven
Inschijven kan online via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of via het gemeentelijk loket. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’ (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Een overzicht van de loketten en hun openingsuren staat op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.