Integratietegemoetkoming

Welzijn Handicap

Beschrijving

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure

U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis. 
De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voert een administratief onderzoek uit naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap. Als u recht heeft op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht

Prijs

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.

!OCMW -Thuiszorg, andersvaliden en senioren

Contact

 

Cel TAS (Thuiszorg, andersvaliden en senioren)
OCMW Sociaal Huis
Gelijkvloers
Lepelstraat 4
9160 Lokeren
09 340 86 07 - marleen.vermoens@ocmw.lokeren.be
09340 86 08 - micheline.vandenbroeck@ocmw.lokeren.be
09 340 86 68 - karolien.ringoot@ocmw.lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten