Raadsleden

Beleid OCMW

Voorzitter
De Block Luc

Plaatsvervangend voorzitter
Cools Jan

Secretaris
Van den Bossche Kris

Raadsleden
De Block Luc, voorzitter
Cools Jan, raadslid
De Lausnay Christine, raadslid
De Maesschalck Christiane, raadslid
Van Os Herwig, raadslid
Van Bockstal Eddy, raadslid
Van Damme Lauren, raadslid
Van den Bossche Kris, secretaris
Van Kersschaver Ron, raadslid
Van Hoecke Marc, raadslid
Verdurme Freddy, raadslid
Walgraeve Stefan, raadslid

Geen inhoud