Bekendmakingen

Beleid

Agenda en beslissingen raadplegen

Raadpleeg de agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad en de commissies. Ook titels van collegebeslissingen kan u raadplegen, evenals de titels van de besluiten van de algemene vergadering en raad van bestuur van welzijnsvereniging Sakura.

Vanuit de agenda kan u doorklikken naar:

 • de tekst van de beslissingen (voor de gemeenteraad)
 • de tekst van de ontwerpbesluiten (voor de vergaderingen van de commissies)
 • de titels van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de titels van de beslissingen van de AV en RvB van Sakura

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340.91.11, e-mail secretariaat@lokeren.be

Premies

Premie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden - verlenging
Premie voor het verfraaien van de voorgevel van handelszaken - verlenging
Premie voor de herontwikkeling van leegstaande panden - verlenging
Subsidies handelspanden in handelskern

Besluiten burgemeester

Carnaval 2019

- vergunning vermommen van 1 tot 10 maart

 

Politieverordening

2017/155 Verbod tot uitdelen van flyers en strooibiljetten tijdens de Lokerse feestweek.

Rooilijnplan

Besluit tot bevestiging van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan Doorslaardam (buurtweg nr. 7)

Datum bekendmaking : 16/03/2018

Datum beslissing : 01/03/2018

Beslissende instantie : deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

 

Gemeenteraad/ Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Toelichtende nota's RMW 25/3 

Toelichtende nota's gemeenteraad 25/3

Besluiten RMW 25/2 (2019/15)

Besluiten gemeenteraad 25/2 (2019/14)

Huishoudelijk reglement gemeenteraad en RMW (2019/13)

Dagorde RMW 25/2
Toelichtende nota RMW 25/2

Dagorde gemeenteraad 25/2
Toelichtende nota gemeenteraad 25/2

Dagorde met toelichtende nota voor de Commissie Infrastructuur 21/2.

Dagorde met toelichtende nota voor de Commissie Omgeving 19/2.

Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari - rechtspositieregeling

Besluit gemeenteraad 28 januari aanpassing rechtspositieregeling

Besluiten Raad Maatschappelijk Welzijn 28 januari (2019/9)

Besluiten gemeenteraad 28 januari 2019 (2019/8)

Dagorde gemeenteraadscommissie Omgeving (2019/7)

Besluiten en toelichting Gemeenteraad 3 januari (2019/3)

Besluiten en toelichting RMW (2019/4)

Besluiten Raad voor Maatschappelijk welzijn 3 januari (2019/02)

Dagorde gemeenteraad 28 januari
Toelichtende nota gemeenteraad 28 januari

Dagorde raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari
Toelichtende nota raad voor maatschappelijk welzijn 28 januari

 

Besluiten gemeenteraad 3 januari (2019/1)

Beslissingen gemeenteraad 17 december

Zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst 2018/122

Bekendmaking gemeenteraad 17 december

Bekendmaking gemeenteraad 18 december

Financiele commissie komt samen op 10 december

Besluiten gemeenteraad 26 november (bekendmaking 115)

Besluiten gemeenteraad 22 oktober

Bekendmaking aangenomen punten 3 september 2018

Bekendmaking gemeenteraad 3 september 2018

Sluiting openbaar onderzoek Tarwestraat

PV Sluiting openbaar onderzoek Hubert De Maenstraat

Straatnaam Hubert De Maenstraat

Straatnaam Bietenstraat

2018/94: bekendmaking beslissingen gemeenteraad 25 juni

2018/89 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie ondersteunende diensten

2018/88 bekendmaking samenkomst gemeenteraadscommissie financiën

2018/86 Besluiten gemeenteraad

84/2018 bekendmaking gemeenteraad

2018/74 bekendmaking gemeenteraad

Beslissing gemeenteraad 26 maart

Bekendmaking Hazelstraat

Beslisssingen gemeenteraad 12 maart

Bekendmaking extra gemeenteraad 26 maart

Bekendmaking gemeenteraad 12 maart

Beslissingen gemeenteraad 29 januari

Bekendmaking agenda gemeenteraad 29 januari 2018

Beslissingen gemeenteraad 18 oktober 2017

Bekendmaking gemeenteraad 19 oktober

Bekendmaking gemeenteraad 18 oktober

Beslissingen gemeenteraad 23 oktober 2017

Agenda gemeenteraad 23 oktober 2017

Bekendmaking besluiten gemeenteraad september 2017

Agenda gemeenteraad 11 september

2017/136 Aangenomen agendapunten 26 juni

 

Openbare onderzoeken

Bekendmaking OO Toekomstlaan 20 (2019/00079/OMV) 24/04/2019

Bekendmaking OO Zoomstraat 9 - Zoomstraat 11 (2019/00070/OMV) 25/04/2019

Bekendmaking OO Eekstraat 269 (2018/00084/OMV) 26/04/2019

Bekendmaking OO Acacialaan 14 (2019/00095/OMV) 25/04/2019

Bekendmaking OO Waasmunsterbaan (2019/00082/OMV) 20/04/2019

Bekendmaking OO Molsbergenstraat (2019/00071/OMV) 18/04/2019

Bekendmaking OO Tuinwijkstraat 27 (2019/00090/OMV) 16/04/2019

Bekendmaking OO Kerkstraat 60 (2019/00069/OMV) 19/04/2019

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 17 (2019/00094/OMV) 11/04/2019

Bekendmaking OO Rechtstraat (2019/00060/OMV) 09/04/2019

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 62 (2019/00002/OMV) 11/04/2019

Bekendmaking OO Oude-Bruglaan (V1988/1/18/27) 09/04/2019

Bekendmaking OO Karrestraat (2019/00080/OMV) 03/04/2019

Bekendmaking OO Zoomstraat 9-11 (2019/00070/OMV) 30/03/2019

Bekendmaking OO Rechtstraat 425 (2019/00060/OMV) 28/03/2019

Bekendmaking OO Gentse Steenweg 270 (2019/00059/OMV) 28/03/2019

Bekendmaking OO Keerken (2019/00062/OMV) 26/03/2019

Bekendmaking OO Hillarestraat 83-85 (2018/00485/OMV) 27/03/2019

Bekendmaking OO Karrestraat 72 (2019/00058/OMV) 20/03/2019

Bekendmaking OO Lindestraat 10-12-14 (2019/00030/OMV) 22/03/2019

Bekendmaking OO Weehaagstraat 43 (2019/00050/OMV) 20/03/2019

Bekendmaking OO Hazestraat 11 (2019/00054/OMV) 19/03/2019

Bekendmaking OO Liniestraat 1 (2019/00003/OMV) 15/03/2019

Bekendmaking OO Beukenlaan 57 (2019/00048/OMV) 13/03/2019

Bekendmaking OO Reinaertdreef (2019/00035/OMV) 12/03/2019

Bekendmaking OO Fernand Hanusdreef 4 (2019/00037/OMV) 12/03/2019

Bekendmaking OO Heirbrugstraat 142-144 (2019/00023/OMV) 12/03/2019

Bekendmaking OO Knokkestraat (2019/00026/OMV) 09/03/2019

Bekendmaking OO Nonnenbosweg zn (2019/00016/OMV) 09/03/2019

Bekendmaking OO Bautschoot 98 (2019/00022/OMV)

Bekendmaking OO Van Duysestraat (2019/00012/OMV)

Bekendmaking OO Waaslandlaan 3 (2019/00015/OMV) 08/03/2019

Bekendmaking OO Heirbrugstraat 19 (2019/00010/OMV) 06/03/2019

Bekendmaking OO Van Duysestraat (2019/00013/OMV) 08/03/2019

Bekendmaking OO Bautschoot ( 20019/00004/OMV) 07/03/2019

Bekendmaking OO Gentse Steenweg 233 (2019/00038/OMV) 05/03/2019

Bekendmaking OO Kaarderslaan 12 (2019/00009/OMV) 05/03/2019

Bekendmaking OO Kaaswinkeldreef 5 (2018/00570/OMV) 07/03/2019

Bekendmaking OO Roger De Neefstraat 34 (2018/00594/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking OO Daknamstraat 91 (2018/00596/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking OO Nieuwe Dreef 62 (2019/00002/OMV) 29/02/2019

Bekendmaking OO Stenenbrug 37-39 (2018/00572/OMV) 08/03/2019

Bekendmaking OO Daknammolenstraat 9 (2018/00561/OMV) 29/02/2019

Bekendmaking OO Rechtstraat 106-108 (2018/00574/OMV) 21/02/2019

Bekendmaking OO Moortelstraat 9 (2019/00008/OMV) 14/02/2019

Bekendmaking OO Oosteindestraat 54B (V1756/3/18/36) 14/02/2019

Bekendmaking OO Hoogstraat (V1952/3/18/35) 14/02/2019

Bekendmaking OO Nieuwe Stationsstraat 80 (2018/00565/OMV) 14/02/2019

Bekendmaking OO Pontweg 58b (V1724/3/18/34) 14/02/2019

Bekendmaking OO Gustaaf Drossensstraat 9 (V1811/2/18/33) 14/02/2019

Bekendmaking OO Sinaaistraat (2018/00560/OMV) 14/02/2019

Bekenmaking OO Everslaarstraat 141 (2018/00553/OMV) 10/02/2019

Bekendmaking OO Sinaaistraat 40 (2018/00534/OMV) 08/02/2019

 

 

Huisvesting

Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Gemeentelijk reglement leegstand

Premie voor bouwen van woning na slopen van krotwoning: wijziging reglement

Onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

Het openbaar onderzoek opent op 5 september 2016 en sluit op 4 november 2016.

Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be .

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v Team administratie en procedures, Koning Albert II-laan 19 bus , 120 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Omgevingsvergunning

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Laerestraat 6,10 (V1989/1/18/29) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Opperhofdreef 5 (2019/00014/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brouwerijstraat 56 (2018/00516/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking aktename melding Markt 76 (M2019/018/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Moortelstraat 9 (2019/00008/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Dijkstraat 1 (2018/00584/OMV) 22/04/2019

Bekendmaking aktename melding Poststraat 6 (M2019/019/OMV) 22/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oeverstraat 13 (2018/00511/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Beukenlaan 17 (2018/00490/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Smeierstraat (2018/00589/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat (2018/00580/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brugstraat 92-94-96 (2018/00497/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nieuwe Baan zn (2018/00533/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groentemarkt 19 (2018/00582/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking aktename melding Heyerstraat 30+ (M2019/016/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor een terrein gelegen langs de Zuidlede (Afdeling 5, sectie B, perceel 247X3) (2019/00051/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Opperhofdreef Lot 7 (2018/00588/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groenstraat 11 (2018/00586/OMV) 15/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Ward De Bockstraat 17 (2019/00017/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude Heerweg 142 (2018/00595/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingssvergunning Rechtstraat 367C (2018/00475/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Tweebruggenstraat 12 (2019/00021/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevinsvergunning Doorslaardorp 45 (2018/00566/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Beerveldestraat (2018/00583/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking aktename melding Poststraat 6 (M2019/016/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking aktename melding Hekelaarslaan 6 (M2019/012/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 91 (2018/00579/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groendreef 14 en 18 / Tweebruggenstraat 28 (2018/00576/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kruisdam 2 (201//00575/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude-Bruglaan 146 (2018/00573/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groentemarkt 10 (2018/00547/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wolfsakker 6 (2018/00507/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning H.-Hartlaan 24 (2018/00506/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karrestraat 137 (2018/00501/OMV) 08/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Moortelstraat 5 (2018/00477/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (V1681/15/18/25) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Reinaertdreef 13-17 (2018/00564/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lokerhoutstraat 21 (2018/00559/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude-Bruglaan (2018/00546/OMV) 01/04/2019)

Bekendmaking aktename melding Bleekmeersstraat 17A, 17B (2019/00666/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vliesstraat (Afdeling 4, sectie E, perceel 2070E) (2018/00578/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sterrestraat 138 (2018/00548/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Duysestraat 24 (2018/00483/OMV) 01/04/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 326-328 (2018/00464/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Brielmolenstraat 94 (2018/00481/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning hoek Maesbossen-Moortelstraat (2018/00532/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Nieuwe Baan 31 (2018/00557/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Eekstraat 4 ( 2018/00537/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg 105-111 ( 2018/00465/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 424 (2018/00370/OMV) 25/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 387 (V1908/2/18/26) 18/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Naastveldstraat (Afdeling 2, sectie B, perceel 325C) (2019/00020/OMV) 18/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg 450+ (2018/00539/OMV) 18/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bautschoot 157 (2018/00462/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 202 (2018/00531/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking aktename Heiendestraat 12 (M2019/007/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Krekelstraat 72 (2018/00550/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oosteindestraat 30 (2018/00535/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Klopperstraat (2018/00455/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Cornerstraat 12 (2018//00441/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vrijheidsplein 25 (2018/00520/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Moervaartveer 5 (2018/00526/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karrestraat 81-83 (2018/00545/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissin aktename Toekomstlaan 14A003 (M2019/008/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vaartstraat 5 (2018/00554/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rozenstraat 160-Oude Heerweg 212 (2018/00538/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing aktename Sint-Jozefstraat 58 (M2019/006/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pieter Heydensveer 2A (2018/00449/OMV) 11/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Duysestraat (2018/00425/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Moortselstraat 15 (2018/00402/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Koning Albertlaan (Afdeling 4, sectie E, perceel 950S4) (2018/00518/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Naastveldstraat 51 (2018/00509/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zeeldraaierstraat (2018/00517/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing aktename Gasstraat 28 (M2019/004/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Antwerpse Steenweg 14 (2018/00519/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vondelstraat 32 (2018/00523/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Waaslandlaan 20 (2018/00330/OMV) 04/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zelebaan 91 (2018/00556/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg (2018/00422/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sterrestraat 87 (2018/00499/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Polderstraat 7 (2018/00562/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vredegerechtstraat 1 en 1A (2018/00542/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Van Duysestraat (2018/00426/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning H.-Geestmolenstraat 42B (2018/00439/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zoomstraat 7 en 7a (2018/00459/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing aktename Brandstraat 1 (M2019/003/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pieter Tackstraat 2 (2018/00436/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pastorijstraat 32 (2018/00508/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg 105-111 (2018/00414/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bautschoot 55 (2018//00581/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Karrestraat lot 2 (2018/00512/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Doorgangstraat 2 (2018/00510/OMV) 01/03/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning in beroep Brugstraat 81 (2018/00294/OMV) 27/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Bautschoot 72 (2018/00563/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Spletterenstraat (2018/00536/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hillarestraat (2018/00528/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Kalkenstraat/Heiendestraat (2018/00500/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 48-50 (2018/00491/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (V1985/1/18/20) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (2018/00482/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Sterrestraat (2018/00502/OMV)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Pijlstraat (2018/00515/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Snepstraat (2018/00496/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (2018/00423/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking meldingsakte Guillaume Fierensstraat 8 (M2018/086/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Everslaarstraat 154 (2018/00478/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing weigering omgevingsvergunning Eksaarde-dorp 134 (2018/00486/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning thv de Pijlstraat (M2018/088/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hubert Van De Vijverstraat (2018/00480/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Luikstraat 7 (2018/00504/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hillarestraat 70 (2018/00489/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Daknammolenstraat (2018/00468/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Rechtstraat 144 (V1826/4/18/28) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoekstraat 163-165 (M2018/076/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Wegenis en infrastructuur bedrijventerrein E17/4 ( 2018/00193/OMV) 25/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Waaslandlaan 11 (2018/00398/OMV)  

Bekendmaking omgevingsvergunning Everslaarstraat 209 (2018/00428/OMV) 22/02/2019

Bekendmaking omgevingsvergunning Oeverstraat 1-3 (2018/00318/OMV) 22/02/2019

Bekendmaking omgevingsvergunning Opperhofdreef 11 (lot 5) (2018/00467/OMV) 22/02/2019

Bekendmaking omgevingsvergunning Opperhofdreef 9 (lot 6) (2018/00466/OMV) 22/02/2019

Bekendmaking omgevingsvergunning Eekstraat 72 (2018/00400/OMV) 22/09/2019

Bekendmaking aktename melding Sterrestraat 18-Stommestraat 2-Vrijheidsplein 25 (M2018/084/OMV) 22/02/2019

Bekendmaking aktename melding Hillarestraat 184 (M2018/079/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking aktename melding Pontweg 52 (M2018/078/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Groendreef 113 (2018/00476/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Stationsstraat 10, 10A (2018/00470/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Knokkestraat 18 (2018/00457/OMV) 17/02/2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Everslaarstraat (Afdeling 2, sectie B, perceel 1706A) (2018/00452/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Everslaarstraat (Afdeling 2, sectie B, perceel 1624A, 1625) (2018/00446/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Krekelstraat 17, Molenstraat 38 (2018/00444/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oscar Van Rumststraat 12 (2018/00419/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 95 (2018/00406/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoogstraat 95 (2018/00405/OMV) 17/02/2019

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Oude Heerweg (2018/00460/OMV) 10/02/2019

 

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

2015/040 - Datum bekendmaking 05/03/2015
Milieuvergunningsaanvraag Christiaan De Brandt

Ruimtelijke ordening

Lijst stemgerechtigde leden AV 2019 polder Schelde en Durme

Lijst kadastrale legger polder Schelde en Durme

Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1: meer info
Datum beslissing : 14/07/2017 – Vlaamse Regering/ Datum bekendmaking : 11/09/2017

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Agnas Moervaartvallei fase 1

Datum beslissing 3/07/2017 - 017/147

 

Project-MER BEDRIJVENTERREIN E17/4 te Lokeren
Bekendmaking terinzagelegging project-MER

Project-MER "Gert David: Wijziging, uitbreiding en hernieuwing pluimveebedrijf te Lokeren"
Bekendmaking terinzagelegging project-MER 15/11/2018

 

Bekendmaking openbaar onderzoek : rooilijnplan Buurtweg nr. 7 Doorslaardam + onteigeningsplan bij hoogdringendheid Fietspad Doorslaardam

Download hier de plannen:
document 1 - document 2 - document 3 - document 4

 

 

Bekendmaking openbaar onderzoek : onteigeningsplan Molensite

Datum beslissing 05/09/2016
Datum bekendmaking 26/09/2016

Bekendmaking openbaar onderzoek: Bescherming als monument van 2 opgaande olmen in de Kriktestraat zonder nummer.
Datum bekendmaking 01/08/2016
Datum beslissing 12/07/2016

2016/193 RUP Dranken Van Eetvelde
Datum bekendmaking : 24/06/2016 - Datum beslissing : 25/04/2016

RUP Dranken Van Eetvelde – definitieve vaststelling

Datum beslissing 25/04/2016 - Datum bekendmaking 28/04/2016

2016/067 : Ontheffing van de PLAN-MER-PLICHT voor het RUP Woonuitbreidingsgebied Liniestraat – Datum Beslissing : 29/02/2016 – Datum van publicatie : 01/03/2016. En dan de bekendmaking er aan hangen. 

Infrastructuurwerken Roggestraat

Uitvoeringsplan dranken Van Eetvelde: Datum beslissing 26/10/2015 - Datum publicatie 13/11/2015. Meer info op onze webpagina met 'lopende RUP-procedures'.

2015/172 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Bergendries-Ueberg

2015/173 : Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de goedkeuring van het RUP Slachthuis (deelplan 1: Slachthuis, deelplan 2: op te heffen reservatiestrook, deelplan 3: Prinses Joséphine Charlottepark)

2015/112 : RUP Bergendries-Slachthuis: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing 26/05/2015 – Datum bekendmaking 28/05/2015

2015/098 RUP Bergendries-Ueberg: definitieve vaststelling door de gemeenteraad
Datum beslissing : 04/05/2015 - Datum bekendmaking : 04/05/2015

2015/090 Bescherming als monument Villa Ter Beuken
Datum beslissing 24/04/2015 - Datum bekendmaking 24/04/2015

2015/072 PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Lokeren - Datum beslissing 03/04/2015 - Datum publicatie 03/04/2015
Brief
Besluit

2015/ ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP ontwikkeling woonuitbreidingsgebieden - Datum beslissing: 24/3/2015 - Datum publicatie: 26/3/2015

2015/054 - Datum beslissing: 11/03/2015 
Ontheffing van de PLAN-MER-plicht voor het RUP Dranken Van Eetvelde

2015/048 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Poststraat-Brugstraat

2015/047 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Waasmunsterbaan-Rozenstraat

2015/046 - Datum beslissing: 05/03/2015
Rup Gasstraat

Beleid

2015/315
Stad budget

Politiezone begroting vaststelling

Goedkeuring begroting politiezone

Actualisatie Meerjarenplan

Vaststelling budget

Actualisatie strategische en financiële nota 

Verkeer

5/2019

Paddenoverzetactie
Schoolfeest Spoele
Omloop vh Waasland
Carnaval
Boerenmarkt Nachtegaallaan

Winterbar Kerkstraat

Wintermarkt Duizendvoet

Verkeershappening politie

Arts meet fashion

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de Rapencross 107/2018

105/2018
Strapdag Rozen
Strapdag BS Doorslaar
Strapdag OLVC Dwarsstraat

102/2018 Eksaarde Kermis

101/2018 Wielerwedstrijd Daknam

 

Financieel 

BEKENDMAKING

2016/340 en ze zijn goedgekeurd op 19/12/2016

 

Retributie op het parkeren in de zones met beperkte parkeertijd: Blauwe zones en de openbare weg met blauwe zone reglementering - Goedkeuring

Retributie op het parkeren in een Zone E9 met vermelding van de maximale parkeerduur - Goedkeuring

Retributie op het bewonersparkeren - Goedkeuring

Retributie op de omgevingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op de verkavelingsvergunningen - Goedkeuring

Retributie op milieuvergunningen - Goedkeuring​

Retributie op het afleveren van administratieve stukken - Goedkeuring

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het gebruik van het openbaar domein en het gebruik van water- en stroomvoorzieningen ter gelegenheid van kermissen, foren en circussen - Goedkeuring

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op het plaatsen van terrassen op de openbare weg. Goedkeuring.

Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring

Deze reglementen zijn hier terug te vinden.

BEKENDMAKING

2015/314

De Burgemeester van de Stad Lokeren maakt hierbij overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet volgend gemeenteraadsbesluit tijdens de zitting van 14 december 2015 bekend:

 •         Retributie op huwelijken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Contant te betalen belasting op de afgifte van administratieve stukken. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op tweede verblijven.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde algemene gemeentebelasting op bedrijven. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting. Goedkeuring.
 •         Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd. Goedkeuring.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage op de Financiële Dienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, alle werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u (op dinsdag tot 19.00u en niet op vrijdagnamiddag).
Al deze documenten zijn ook hier te raadplegen.

Andere

Openbaar onderzoek voor het ontwerp van wijziging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma ‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (16/10/2018)

 

- Nieuwe straat Tarwestraat

- Nieuwe straat Bijlkensstraat

 

- Collectieve toestemming voor het maskeren en vermommen tijdens de carnavalsperiode 2016

 

Bij besluit van de Burgemeester 2015/215 dd. 16.09.2015 werd beslist dat er een algemeen verbod uitgevaardigd wordt voor particuliere thuisslachtingen waarvoor een slachtaangifte is vereist, op het grondgebied van de stad Lokeren en dit van 23 tot en met 25 september 2015.

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken stadsdiensten.

2015/153. Verbod op het gebruik van glazen recipiënten in herbergen in de Daknamstraat in het kader van alle thuiswedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015.

2015/152. Politieverordening. Instellen perimeter in het kader van wedstrijden met hoog en gemiddeld risico van Koninklijke Sporting Club Lokeren Oost-Vlaanderen. Besluit genomen op 3 juli 2015. 

2015/113 Nieuw artikel politiereglement - Beslissing GR 26/05/2015 met datum bekendmaking 29/05/2015.

2015/63 gebruik lokalen kunstacademie - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/62 gebruik refter en sanitair school Eksaarde - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/61 gebruik oud schoolgebouw Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

2015/60 gebruik ICT lokaal school Staakte - Datum beslissing: 16 maart 2015

Kennisgeving project-MER ‘vervanging van de geleiders van de 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke tot Zomergem’

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, wil overgaan tot de vervanging van de geleiders van de bestaande 380 kV-hoogspanningslijn van Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot Zomergem (hoogspanningsstation Horta). De klassieke AMS-geleiders (Aluminium-Magnesium-Silicium) worden vervangen door hoogperformante HTLS-geleiders (High Temperature Low Sag). Dit laatste type heeft een hogere transportcapaciteit. Deze werken zijn voorzien vanaf 2017.

Eerst vindt nog een milieuonderzoek (project-MER) plaats. Ook u kan uw visie weergeven over de volledigheid van het geplande onderzoek. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de kennisgevingsnota die ter inzage ligt op het stadhuis van de stad Lokeren – dienst Ruimtelijke Ordening - alle werkdagen van 9 u tot 12 u en van 13.30 u tot 17 u (op dinsdag tot 19 u), behalve op vrijdagnamiddag. De documenten liggen ter inzage van 9 september 2015 tot en met 7 oktober 2015.

Meer informatie over het project en het onderzoek is ook te vinden op de website van Elia www.elia.be/mercator-horta of via (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank  dossier code PR2240).   

U kan de bekendmaking van de terinzagelegging hier bekijken

 

Polder Schelde Durme Oost

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen.
Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór één september 2017 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha.

Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

 

 Bob Dierick                                                                Stijn Windey

 Dijkgraaf                                                                    Ontvanger-griffier

 

Secretariaat: Oud gemeentehuis Moerzeke, p/a Dorp 1, 9220 Moerzeke

Openingsuren: dinsdag en donderdag, 9u – 11u30 (of na afspraak)

Huishoudelijk reglement van de polder Schelde Durme Oost