Artikels onder Rooilijnplan

Besluit tot bevestiging van de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en onteigeningsplan Doorslaardam (buurtweg nr. 7)

Beslissende instantie : deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Zie het document bij de downloads.

Meer lezen01/03/2018