Beleidsplannen en publicaties

Beleid

Beleidsnota 

Download hier de beleidsnota 2013-2019

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Consulteer het hier.

Beleidsdocumenten planningsfase

Download hier de Doelstellingenboom 2015-2019
Budget 2017
Meerjarenplan 2017-2019

Documenten bij het éénjarig meerjarenplan 2019
- opbrengsten belastingsoorten
- overzicht beleidsdoelstellingen
- schema 1
- BBC-structuur
- nominatieve subsidies
- Overzicht verbonden entiteiten

 

Omgevingsanalyse

Algemene SWOT-analyse
Visienota MAT