Vrije tijd Kinderen en jongeren

Vorming

Ons vormingsaanbod

Volle Petrol

Jaarlijks organiseert de jeugddienst de vormings2daagse Volle Petrol. 

Opleiding fuifcoach

Leer hoe je fuiven en evenementen in goede banen kunt leiden met deze gratis opleiding.

Vorming op maat

De stad wil je helpen met specifieke noden of moeilijkheden binnen de werking van je jeugdinitiatief. 

Toelage kadervorming

De subsidie voor kadervorming en vorming wordt toegekend als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan het volgen of organiseren van een kadervorming.