Welzijn

Welzijn

Welzijn
Financiële en administratieve hulp Geldzorgen (Sociaal Huis) Gezondheid Handicap Hulp aan huis Senioren (Sociaal Huis) Wachtdienst Werken (Sociaal Huis) Wonen (Sociaal Huis)


PAGINA

Apothekers

PAGINA

Huisartsen

DIENST/PRODUCT

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kunnen niet gemist worden. Een uur per maand of een halve dag per week, nu en dan eens, enkel in de vakantie. Biedt jezelf aan als vrijwilliger en beteken iets voor anderen.

DIENST/PRODUCT

Juridische hulp

Bij de dienst rechtshulp van het Sociaal Huis kan u terecht bij de jurist teneinde een eerste, oriënterend mondeling advies te verkrijgen indien u met juridische vragen of problemen kampt.
De jurist is verbonden aan het OCMW doch is geen advocaat en kan dan ook geen gerechtelijke procedure opstarten voor u.

Dit advies is gratis

DIENST/PRODUCT

Maaltijden aan huis

DIENST/PRODUCT

Mantelzorgpremie

DIENST/PRODUCT

Rustpensioen

DIENST/PRODUCT

Leefloon ontvangen

DIENST/PRODUCT

Budgetbegeleiding

DIENST/PRODUCT

Thuiszorg - Poetsdienst

DIENST/PRODUCT

Sociale tewerkstelling

DIENST/PRODUCT

Poetshulp

DIENST/PRODUCT

Wintersteun

DIENST/PRODUCT

Psychosociale hulp

DIENST/PRODUCT

Arbeidstrajectbegeleiding

DIENST/PRODUCT

Drugpunt

 Drugpunt is een lokale drugpreventiedienst die de bevolking op een kritische en verantwoorde manier wil leren omgaan met genotsmiddelen en zo problemen door druggebruik wil helpen voorkomen.

 

DIENST/PRODUCT

Budgetbeheer

 

 

DIENST/PRODUCT

Integratietegemoetkoming

DIENST/PRODUCT

Voorschot op uitkeringen

DIENST/PRODUCT

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden.

DIENST/PRODUCT

Installatiepremie daklozen

Wanneer u dakloos bent, kan het OCMW u een installatiepremie toekennen.

DIENST/PRODUCT

Inkomensgarantie

DIENST/PRODUCT

Overlevingspensioen